Американським вченим вдалося встановити межу довголіття людини

0
245

Американськими фахівцями було встановлено, що навіть при нинішньому рівні розвитку системи охорони здоров’я, людина зможе прожити максимум сто двадцять п’ять років. Незважаючи на те, що за останні кілька десятиліть тривалість життя людей збільшилася, все ж максимальні межі довголіття практично досягнуто. Дані досліджень американських фахівців вже опубліковані у відомому науковому виданні.

Щоб встановити допустиму межу довголіття, вчені протягом тривалого проміжку часу вивчали дані про смертність людей у всіх країнах світу (статева приналежність до уваги не бралася). В результаті було встановлено, що близько 90% країн тривалість життя індивіда була найбільшою ще у вісімдесятих роках. Також було підтверджено, що з того часу ці показники не зростали, а навіть навпаки – починаючи з 1995 року середня тривалість життя людини зменшилася. Геронтологи висунули припущення про те, що тривалість терміну життя індивідів в країнах світу зростає внаслідок зниження дитячої смертності (яка раніше була дуже високою), а також за рахунок появи постійних нововведень в системі охорони здоров’я (нові методики терапії, діагностування і профілактики хвороб, які раніше ставилися до невиліковних).

В ході вивчення даних про смертність було встановлено, що межа довголіття у більшості країн складає сто років. Але також є ймовірність того, що одна людина з десяти тисяч зможе дожити до 125-річного віку. Нині ж дослідження в цій галузі тривають, і вчені займаються розробкою способів боротьби з природним старінням організму. Ними вже висунуто припущення про те, що уповільнити старіння допоможе генна терапія.