Характер залежить від форми мозку

0
259

Було зроблено відкриття, що за формою людського мозку можна визначати рівень вираженості у того чи іншої людини різних особливостей особистості. До такого висновку прийшли співробітники з Кембриджського університету.

Співробітниками були ретельно проаналізовані дані більше половини тисячі осіб. Вивчено взаємозв’язок між структурою кори мозку і основними особистісними рисами. Особливостями кори мозку є її товщина та площа, а також кількість звивин. А основними рисами, на які звертали увагу стали невротизм, сумлінність, відкритість, поступливість і екстраверсія.

Кора цього органу має велику площу, з причини наявності звивин. Під час їх формування товщина її значно зменшується. Саме за рахунок такого механізму будови досить великий за розмірами головний мозок вміщується в черепі. Така конструкція функціонує протягом усього життя. Чим старша людина, тим менше стає товщина цього органу, чисельність його звивин і площа, навпаки, збільшується. Крім цього, з віком ступінь невротизму дещо знижується, а такі якості, як поступливість і сумлінність – певною мірою підвищуються.

Під час проведення дослідження було встановлено, що висока ступінь невротизму, яка збільшує можливість розвитку відхилень з боку, безпосередньо пов’язана з великими показниками товщини кори, меншими значеннями площі і кількістю звивин в деяких частинах мозку. Більшою мірою вчені звертали увагу на префронтальну і скроневу частку. У той же час відкритість людини до нового досвіду та вражень коректувалася зменшенням товщини, а також зростанням площі і кількістю звивин кори в префронтальній частини мозку.